OBIECTIVE

Obiective Generale
 • Dezvoltarea unei cronologii absolute pentru barierele litorale și câmpurile marine din cadrul Complexului Lagunar Razelm-Sinoe(CLR-S);
 • Determinarea oscilațiilor nivelului relativ al Mării Negre în timpul Holocenului Superior în regiunea complexului lagunar Razelm-Sinoe;
 • Reconstituirea dinamicii unităților morfo-sedimentare din cadrul sistemului lagunar Razelm-Sinoe în timpul Holocenului Superior;
 • Evaluarea impactului dinamicii litorale  asupra comunităților umane din zona de coastă.

Obiective specifice

 • Care a fost topografia țărmului la momentul fondării cetății de către milesieni (așezarea inițială a fost fondată pe o insulă, o peninsulă, sau se afla pe continent)?
 •  Când a fost cetatea izolată de Marea Neagră prin progradarea țărmului?
 • Ce evenimente au declanșat declinul cetății?
 • Cum s-a transformat peisajul pe durata existenței cetății și după?

  |Fidget Cube Sale|
  |Fidget Cube|