Metodologia cercetării

Studiul de față integrează mijloace geomorfologice, sedimentologice și metode geocronologice în obținerea unor date relevante privind evoluția țărmului în zona cetății.  Pentru atingerea obiectivelor propuse au fost efectuate :
• investigații ale stratigrafiei principalelor unități morfo-stratigrafice din zonă (câmpul marin Saele, Chituc, lacurile Nuntași, Histria și Sinoe) și în împrejurimile cetății prin efectuarea de carote;
• datarea acestora prin metode absolute (Luminiscență Stimulată Optic și C14-AMS),
• caracterizarea lor altitudinală prin efectuarea de profile topografice transversale, în vederea identificării unor anomalii în ritmicitatea altitudinală a grindurilor şi a depresiunilor dintre grinduri, aceste anomalii reprezentînd potențiali indicatori ai unor evenimente cu rol cheie în dezvoltarea câmpurilor marine din vecinătatea cetății Histria.
Picture1Picture3Picture2