OBIECTIVE

Obiective Generale
  • Dezvoltarea unei cronologii absolute pentru barierele litorale și câmpurile marine din cadrul Complexului Lagunar Razelm-Sinoe(CLR-S);
  • Determinarea oscilațiilor nivelului relativ al Mării Negre în timpul Holocenului Superior în regiunea complexului lagunar Razelm-Sinoe;
  • Reconstituirea dinamicii unităților morfo-sedimentare din cadrul sistemului lagunar Razelm-Sinoe în timpul Holocenului Superior;
  • Evaluarea impactului dinamicii litorale  asupra comunităților umane din zona de coastă.

Obiective specifice

  • Care a fost topografia țărmului la momentul fondării cetății de către milesieni (așezarea inițială a fost fondată pe o insulă, o peninsulă, sau se afla pe continent)?
  •  Când a fost cetatea izolată de Marea Neagră prin progradarea țărmului?
  • Ce evenimente au declanșat declinul cetății?
  • Cum s-a transformat peisajul pe durata existenței cetății și după?

    |Fidget Cube Sale|
    |Fidget Cube|